Paslaugos

i

Buhalterinė apskaita

Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės paruošimo

 • pirminių dokumentų tvarkymas ir registravimas;
 •  ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
 • atsargų apskaita (suminė ir kiekinė) ;
 •  kasos ir banko dokumentų registravimas;
 • debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo apskaita;
 • avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
 • darbo užmokesčio apskaita;
 • priėmimas, atleidimas iš darbo, bei pažymų išdavimas;
 • kuro apskaita;
 • nurašymo aktų paruošimas;
 • apskaitos registrų sudarymas;
 •  įmonės vidaus dokumentų sudarymas;
 • mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas;
 • metinės finansinės atskaitomybės parengimas.
A

Konsultavimo paslaugos

Paslaugos gyventojams ( fiziniams asmenims)

1. Gyventojų turto ir pajamų deklaracijų pildymas
2. Konsultavimas deklaracijų pildymo klausimais

Įmonių steigimas

Įmonių steigimas, pertvarkymas, likvidavimas, veiklos sustabdymas;Įmonių steigimas, pertvarkymas, likvidavimas, veiklos sustabdymas.
}

Įmonių pardavimas (bus ateityje)

R

Kitos paslaugos